Kjøpsbetingelser

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Disse Standard leveringsvilkår gjelder for ethvert kjøp av produkter og tjenester gjort av Kunden fra Nettkompis.no, orgnr 963639783, med eventuelle tillegg eller endringer som er skriftlig avtalt.

For privatkjøp gjelder samme betingelser som for bedriftskunder, men uten begrensninger ift. de rettigheter som er gitt i forbrukerkjøpsloven. For mer informasjon for privatkunder se: – Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) – Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven)

 

2. PRISER

Levering av produkter og tjenester gjennomføres i henhold til gjeldende priser på e-handelløsningen eller etter skriftlig avtale. Alle priser er inkl. mva.

 

3. BETALING / KREDITT

Bedriftskunder: Alle bedriftskunder vil bli kredittsjekket for å kunne handle varer på kreditt. Betalingsforfall er netto 14 dager fra fakturadato. Betaling etter forfall beregnes med forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven. Privatkunde: Betaling skjer ved forhåndsbetaling, postoppkrav, Paypal og visa kort eller andre godkjente kort når ordren sluttføres i vår netthandel.

 

4. SALGSPANT

Nettkompis.no beholder eiendomsretten til alle leverte varer til de er betalt i sin helhet ihht. lov om salgspant. Dette betyr at du ikke kan videreselge, overdra eller på noen måte endre varen før den er betalt

 

5. FRAKT / LEVERANSE

Fraktpris som oppgis ved bestilling i e-handelsløsningen er et estimat, og kan endres dersom våre kostnader ved leveransen endres og ikke annet er avtalt. Varer sendes normalt med postpakke eller annen hensiktsmessig sendingsmåte. Du kan spesifisere ønsket transport ved bestilling (brev, ekspress, budbil, Express over natten, etc.) – egne fraktbetingelser avhengig av valgt transportmåte vil i så tilfelle gjøres gjeldende. Ved bestilling som må splittes på flere leverandører vil du kunne motta flere forsendelser, hvis du ikke ønsker dette be om å få levert komplett bestilling. Produkter som er bestillingsvarer, gjelder følgende vilkår:

Spesialbestillingsvarer, som f. eks projektorpærer, kjoler, og andre bestillingsvarer. Nettkompis fakturerer kunder som ikke henter og betaler bestillingsvarermed et gebyr kr. 300,-i tillegg kommer ekspedisjonsgebyr for uavhentetde oppkravssendinger kr. 300,-
samt våre faktiske fraktkostnader som vi har hatt.

Dette er for å begrense vårt tap på varer som vi blir sittende på lager med. Dette gjelder selvsagt ikke vanlige lagervarer.

For klær, som blir speialbestilt, og returneres, så gjelder de samme betingelser som nevnt ovenfor. Dette gjelder ikke klær som er lagervare. For tapeter som er spesialbestillt regnes et gebyr på kr. 500,- samt vår fraktkostnad.

Varen blir ikke hentet ved postkontor og blir returnert oss , betalt etc. Et gebyr                kr. 300,-blir fakturert   I tillegg skal kunden dekke våre fraktkostnader som vi fakstisk har  hatt ved utsendelsen av varen / varene. Dette blir fakturert kunden med 7 dager betalingsbetingelser.

 

6. REKLAMASJON

Reklamasjon skal skje skriftlig uten ugrunnet opphold etter at Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget den aktuelle feil eller mangel, og senest 14 dager etter at varen er levert. For sent fremsatt reklamasjon medfører at alle krav som følge av feil eller mangler ikke kan gjøres gjeldende mot Nettkompis.no. Det er ingen bytterett på batterier som er åpnet fra emalasje.

 

7. PRODUKTINFORMASJON

Vi gjør vårt ytterste for å gi korrekt informasjon i e-handelsløsnignen, men bildene av produktene i løsningen er kun ment å gi et inntrykk av varen og det kan være avvik på varen i forhold til bildet. Hvis du er usikker på det du bestiller, send oss en e-post eller ring oss for å kontrollere at det er riktig.

 

8. SKADE PÅ VAREN

Oppdager du skade på varen etter transport, må du straks melde dette til transportøren som har fraktet varen(Posten, budbil etc.). Hvis du oppdager skaden først etter at du har pakket den opp, må du straks ta med deg pakken og varen og melde skaden til transportør.

 

9. TVISTER

Dersom det oppstår tvist mellom partene skal tvisten først forsøkes løst i minnelighet. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem etter 2 mnd, kan hver av partene forlange tvisten avgjort ved voldgift. For øvrig gjelder bestemmelsene i lov om voldgift av 14. mai